General Terms & Conditions – Rapid Prototyping for Freelancers & underleverandører

GENERELT

 

PARTERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

 

Level18Cph ApS FORPLIGTELSER

 

TIDSRAMME, PROJEKTOMFANG OG YDELSER

 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER og EJENDOMSRETTIGHEDER

 

TAVSHEDSPLIGT

 

FORSIKRING

 

MISLIGHOLDELSE

 

FORCE MAJEURE

 

LOVVALG

Enhver tvist udspringende af, eller med relation til samarbejde mellem Level18cph ApS og kunden skal afgøres efter dansk ret.